Imaging Edge

Imaging Edge یک مجموعه نرم افزاری است که شامل عملکردهایی نظیر تصویربرداری از راه دور از یک کامپیوتر، و تنظیم کردن یا توسعه دادن تصاویر RAW ضبط شده با دوربین می باشد.

Viewer:
شما می توانید تصاویر را نمایش داده و جستجو کنید.

Edit:
شما می توانید تصاویر را با تصحیحات گوناگون نظیر منحنی رنگ و وضوح ویرایش نموده، و تصاویر ضبط شده در فرمت RAW را توسعه دهید.
Remote:
شما می توانید تنظیمات دوربین را تنظیم کرده یا تصاویر را از یک کامپیوتر وصل شده با یک کابل USB به دوربین بگیرید.
برای کنترل کردن دوربین با استفاده از یک کامپیوتر، MENU - (تنظیم) - [اتصال USB‎‏] - [‏‎PC از راه دور] را قبل از وصل کردن دوربین به کامپیوتر با یک کابل USB انتخاب کنید.

برای جزئیات در مورد چگونگی استفاده از Imaging Edge، به صفحه پشتیبانی مراجعه کنید.
http://www.sony.net/disoft/help/


نصب کردن Imaging Edge روی کامپیوتر شما

نرم افزار را توسط دسترسی پیدا کردن به آدرس اینترنتی ذیل دانلود و نصب کنید:
http://www.sony.net/disoft/d/