‏‎HDR خودکار

با استفاده از نوردهی های متفاوت سه تصویر را می گیرد و تصاویر با نوردهی صحیح، قسمت های روشن یک تصویر با نوردهی کم تر از حد، و قسمت های تاریک یک تصویر با نوردهی بیش از حد را با یکدیگر ترکیب می کند تا تصاویری با یک محدوده درجه بندی بزرگ تر (محدوده دینامیک زیاد) را ایجاد کند . یک تصویر با نوردهی مناسب و یک تصویر روی هم قرار داده شده ضبط می شوند.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [‏‎HDR/DRO خودکار] - [‏‎HDR خودکار].
 2. تنظیم دلخواه را با استفاده از طرف های چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎HDR خودکار: اختلاف نوردهی خودکار:
روشنایی را به طور خودکار تصحیح می کند.
‏‎HDR خودکار: اختلاف نوردهی 1.0 EV‎‏ ― ‏‎HDR خودکار: اختلاف نوردهی 6.0 EV‎‏:
تفاوت نوردهی را بر اساس تباین سوژه تعیین می کند. درجه بهینه سازی از 1.0EV (ضعیف) تا 6.0EV (قوی) را انتخاب کنید.
برای مثال، اگر مقدار نوردهی را بر روی ‎2.0 EV تعیین کنید، سه تصویر با درجه های نوردهی ذیل ترکیب خواهند شد: ‎−1.0 EV، نوردهی صحیح و ‎+1.0 EV.

راهنمایی

 • شاتر برای هر تصویر گرفتن سه بار آزاد می شود. در باره موارد ذیل مراقب باشید:
  • از این عملکرد هنگامی که سوژه بی حرکت است یا نوری را نمی تاباند استفاده کنید.
  • کادربندی را قبل از تصویربرداری تغییر ندهید.

نکته

 • این عملکرد هنگامی که [فرمت فایل] بر [‏‎RAW‎‏] یا [‏‎RAW و JPEG‎‏] است قابل دسترس نیست.
 • [‏‎HDR خودکار] در حالت های تصویربرداری ذیل قابل دسترس نیست:
  • [خودکار هوشمند]
 • [‏‎HDR خودکار] در وضعیت های ذیل قابل دسترس نیست:
  • هنگامی که [جلوه تصویر] بر روی مورد دیگری به غیر از [خاموش] تعیین شود.
 • بعد از آن که تصویر می گیرید، نمی توانید گرفتن تصویر بعدی را تا زمانی که پردازش تصویربرداری کامل نشود شروع کنید.
 • بسته به تفاوت روشنایی یک سوژه و شرایط تصویربرداری، ممکن است جلوه دلخواه را به دست نیاورید.
 • هنگامی که فلاش استفاده شود، این عملکرد تأثیر کمی دارد.
 • هنگامی که تباین صحنه کم است یا هنگامی که لرزش محصول یا تاری سوژه اتفاق می افتد، ممکن است تصاویر HDR خوبی به دست نیاورید. روی تصویر ضبط شده نمایش داده خواهد شد تا هنگامی که دوربین تارشدگی تصویر را تشخیص می دهد شما را آگاه سازد. در صورت لزوم، کادربندی را تغییر داده یا تصویر را برای پرهیز از تارشدگی تصویر دوباره به دقت بگیرید.