ویژگی های بزرگنمایی قابل دسترس با این محصول

ویژگی بزرگنمایی محصول توسط ترکیب کردن ویژگی های گوناگون بزرگنمایی، یک بزرگ نمایی زیادتر را فراهم می آورد. علامت نشانه نمایش داده شده روی صفحه، مطابق با ویژگی بزرگنمایی انتخاب شده تغییر می کند.

هنگامی که یک لنز زوم قدرتی نصب شود:

هنگامی که لنزی به غیر از یک لنز زوم قدرتی نصب شود:

 1. مقیاس بزرگنمایی نوری
  تصاویر را در محدوده بزرگنمایی یک لنز بزرگنمایی کنید.
  هنگامی که یک لنز زوم قدرتی نصب شود، نوار بزرگنمایی محدوده بزرگنمایی نوری نمایش داده می شود.
  هنگامی که لنزی به غیر از یک لنز زوم قدرتی نصب شود، در حالی که موقعیت بزرگنمایی در محدوده بزرگنمایی نوری است (نمایش داده شده با ‎×1.0) اهرم بزرگنمایی در انتهای چپ نوار بزرگنمایی ثابت می شود.

 2. محدوده بزرگنمایی هوشمند ()
  تصاویر را توسط برش دادن نسبی یک تصویر بدون این که باعث افت کیفیت اولیه شود بزرگنمایی کنید (فقط هنگامی که [اندازه تصویر JPEG‎‏] بر روی [M] یا [S] تعیین شود).

 3. محدوده بزرگنمایی تصویر شفاف ()
  تصاویر را با استفاده از یک پردازش تصویر با افت کمتری بزرگنمایی کنید. هنگامی که [تنظیمات زوم] را بر روی [زوم تصویر شفاف] یا [زوم دیجیتالی] تعیین کنید، می توانید از این عملکرد بزرگنمایی استفاده کنید.

 4. محدوده بزرگنمایی دیجیتال ()
  شما می توانید تصاویر را با استفاده از یک پردازش تصویر بزرگ کنید. هنگامی که [تنظیمات زوم] را بر روی [زوم دیجیتالی] تعیین کنید، می توانید از این عملکرد بزرگنمایی استفاده کنید.

نکته

 • برای [تنظیمات زوم] تنظیم پیش فرض [تنها زوم نوری] است.
 • برای [اندازه تصویر JPEG‎‏] تنظیم پیش فرض [L] است. برای استفاده از بزرگنمایی هوشمند، [اندازه تصویر JPEG‎‏] را به [M] یا [S] تغییر دهید.
 • عملکردهای بزرگنمایی هوشمند، بزرگنمایی تصویر شفاف و بزرگنمایی دیجیتال هنگام تصویربرداری در موقعیت های ذیل در دسترس نمی باشند:
  • [فرمت فایل] بر روی [‏‎RAW‎‏] یا [‏‎RAW و JPEG‎‏] تعیین شده است.
  • [تنظیم ضبط] بر روی [120p]/[100p] تعیین شود.
  • در حین تصویربرداری حرکت آهسته/حرکت سریع با [سرعت فریم] تعیین شده بر روی [‏‎120fps‎‏]/[‏‎100fps‎‏]
  • در حین تصویربرداری پیوسته با [نوع شاتر] تعیین شده بر روی [خودکار] یا [شاتر الکترونیکی]
 • شما نمی توانید از عملکرد بزرگنمایی هوشمند با فیلم ها استفاده کنید.
 • هنگامی که یک لنز زوم قدرتی نصب شود، شما نمی توانید از [بزرگنمائی] در زیر MENU استفاده کنید. اگر تصویری را فراتر از محدوده بزرگنمایی نوری بزرگ کنید، محصول به طور خودکار به عملکرد [بزرگنمائی] دیگری به غیر از بزرگنمایی نوری تغییر وضعیت می دهد.
 • هنگامی که از عملکرد بزرگنمایی هوشمند، بزرگنمایی تصویر شفاف یا بزرگنمایی دیجیتال استفاده می کنید، [حالت نورسنجی] بر روی [چندگانه] قفل می شود.
 • هنگام استفاده از عملکرد بزرگنمایی هوشمند، بزرگنمایی تصویر شفاف یا بزرگنمایی دیجیتال، عملکردهای ذیل قابل دسترس نمی باشند:
  • اولویت چهره/چشم درAF‎‏
  • اولویت چهره نورسنج.چند.
  • عملکرد ردیابی
 • برای استفاده از یک عملکرد بزرگنمایی دیگر به غیر از بزرگنمایی نوری برای فیلم ها، [بزرگنمائی] را با استفاده از [کلید سفارشی] به کلید دلخواه اختصاص دهید.