مرحله نوردهی

شما می توانید افزایش تنظیم برای مقادیر سرعت شاتر، گشادگی دیافراگم، و جبران نوردهی را تنظیم کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [مرحله نوردهی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎0.3EV‎‏ / ‏‎0.5EV‎‏

نکته

  • حتی اگر [مرحله نوردهی] را بر روی [‏‎0.5EV‎‏] تعیین کنید، مقدار نوردهی تنظیم شده با استفاده از کلید چرخان جبران نوردهی در گام های 0.3EV تغییر می کند.