کاهش نویز ISO زیاد (تصویر ساکن)

هنگام تصویربرداری با حساسیت ISO زیاد، محصول نویزی که هنگامی که حساسیت محصول زیاد است بیشتر قابل توجه می شود را کاهش می دهد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [‏‏کاهش نویز ISO زیاد] - تنظیم دلخواه

جزئیات مورد فهرست انتخاب

عادی :
کاهش نویز ISO زیاد را به طور عادی فعال می کند.
کم:
کاهش نویز ISO زیاد را به طور متوسط فعال می کند.
خاموش:
کاهش نویز ISO زیاد را فعال نمی کند. این را برای اولویت دادن به زمان بندی تصویربرداری انتخاب کنید.

نکته

  • [‏‏کاهش نویز ISO زیاد] در حالت های تصویربرداری ذیل روی [عادی] قفل می شود:
    • [خودکار هوشمند]
  • هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎RAW‎‏] تعیین شود، این عملکرد قابل دسترس نیست.
  • [‏‏کاهش نویز ISO زیاد] هنگامی که [فرمت فایل] بر [‏‎RAW و JPEG‎‏] است برای تصاویر RAW کار نمی کند.