AF تشخیص فاز

هنگامی که داخل ناحیه تمرکز خودکار، نقاط AF تشخیص فاز وجود دارند، محصول از تمرکز خودکار ترکیب شده AF تشخیص فاز و AF تباین استفاده می کند.

نکته

  • AF تشخیص فاز فقط هنگامی که یک لنز قابل کاربرد وصل شود قابل دسترس است. اگر از لنزی استفاده می کنید که AF تشخیص فاز را پشتیبانی نمی کند، نمی توانید از [‏‎ حساسیت ردیابی AF‎‏]، [‏‎ حساسیت ردیابی AF‎‏] یا [‏‏سرعت درایو AF‏] استفاده کنید. همچنین، حتی اگر از یک لنز قابل کاربرد قبلاً خریداری شده استفاده کنید، ممکن است AF تشخیص فاز عمل نکند مگر آن که لنز را به روز کنید. برای جزئیات در مورد لنزهای سازگار، از وب سایت Sony در ناحیه خود بازدید کرده، یا با فروشنده Sony یا سرویس خدمات مجاز محلی Sony خود مشورت نمایید.