مشاهده بر تلویزیون

شما می توانید تصاویر را توسط انتقال دادن آنها از محصول بدون وصل کردن محصول و تلویزیون با یک کابل، روی یک تلویزیون با قابلیت شبکه ای شدن مشاهده کنید. برای بعضی از تلویزیون ها، ممکن است نیاز به انجام عملیاتی روی تلویزیون داشته باشید. برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد ضمیمه تلویزیون مراجعه کنید.

 1. MENU - (شبکه) - [مشاهده بر تلویزیون] - وسیله دلخواهی که وصل می شود.
 2. هنگامی که می خواهید تصاویر را با استفاده از نمایش اسلاید پخش کنید، مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

  • برای مشاهده تصویر بعدی/قبلی به صورت دستی، طرف های راست/چپ کلید گردان کنترل را فشار دهید.
  • برای تغییر دادن وسیله ای که وصل می شود، طرف پایین کلید گردان کنترل را فشار داده، سپس [لیست دستگاه] را انتخاب کنید.

تنظیمات نمایش اسلاید

شما می توانید توسط فشار دادن طرف پایین کلید گردان کنترل تنظیمات نمایش اسلاید را تغییر دهید.

انتخاب پخش:
گروهی از تصاویر که نشان داده می شوند را انتخاب می کند.

مشاهده پرونده (تصویر ساکن)‎‏:
از بین [همه] و [همه در این پرونده] انتخاب می کند.

مشاهده تاریخ:
از بین [همه] و [همه در این تاریخ] انتخاب می کند.

فاصله زمانی:
از بین [کوتاه] و [بلند] انتخاب می کند.

جلوه ها*:
از بین [روشن] و [خاموش] انتخاب می کند.

اندازه پخش تصویر:
از بین [‏‎HD‎‏] و [‏‎4K‎‏] انتخاب می کند.

* تنظیمات فقط برای تلویزیون BRAVIA TV که با عملکردها سازگار است قابل اجرا می باشند.

نکته

 • شما می توانید فقط تصاویری که روی کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در حال پخش است ذخیره شده اند را انتقال دهید. برای تغییر دادن شکاف کارت حافظه ای که در حال پخش است، MENU - (پخش) - [انتخاب رسانه پخش] - شکاف دلخواه را انتخاب کنید.
 • شما می توانید از این عملکرد روی تلویزیونی که ارائه دهنده DLNA را پشتیبانی می کند استفاده کنید.
 • شما می توانید تصاویر را روی یک تلویزیون با قابلیت Wi-Fi Direct یا تلویزیون با قابلیت شبکه ای شدن (شامل تلویزیون های با قابلیت شبکه ای شدن کابلی) مشاهده کنید.
 • اگر تلویزیون و این محصول را به یکدیگر وصل نموده و از Wi-Fi Direct استفاده نکنید، ابتدا نیاز به ثبت کردن نقطه دسترسی خود دارید.
 • نمایش دادن تصاویر روی تلویزیون ممکن است زمان ببرد.
 • فیلم ها را نمی توان از طریق Wi-Fi روی یک تلویزیون نشان داد. از یک کابل HDMI (فروش جداگانه) استفاده کنید.