اولویت دیافراگم

شما می توانید توسط تنظیم کردن گشادگی دیافراگم و تغییر دادن محدوده در تمرکز، یا توسط تمرکززدایی از پس زمینه تصویر بگیرید.

 1. کلید چرخان حالت را بر روی A (اولویت دیافراگم) تعیین کنید.
 2. مقدار دلخواه را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی/عقبی انتخاب کنید.
  • مقدار کوچک تر F: سوژه در تمرکز است، اما اشیاء در جلو و پشت سوژه تار می شوند.
   مقدار بزرگ تر F: سوژه و پیش زمینه و پس زمینه آن همگی در تمرکز هستند.
  • اگر برای نوردهی مناسب مقدار گشادگی دیافراگمی که تعیین کرده اید مناسب نباشد، سرعت شاتر روی صفحه تصویربرداری چشمک خواهد زد. اگر این اتفاق می افتد، مقدار گشادگی دیافراگم را تغییر دهید.
 3. تمرکز را تنظیم نموده و از سوژه تصویر بگیرید.
  سرعت شاتر برای به دست آوردن نوردهی مناسب به طور خودکار تنظیم می شود.

نکته

 • روشنایی تصویر روی صفحه ممکن است از روشنایی تصویر واقعی که گرفته می شود متفاوت باشد.