طرف عقب

 1. محافظ قطعه چشمی

  برای برداشتن محافظ قطعه چشمی

  محل های گرفتن در پایین محافظ قطعه چشمی را به چپ و راست فشار داده و محافظ را بالا بکشید.

  هنگام وصل کردن یک نمایاب زاویه ای (فروش جداگانه) محافظ قطعه چشمی را بردارید. همچنین، MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [‏‎FINDER/MONITOR‎‏] را انتخاب نموده، و سپس [نمایاب(دستی)‎‏] و [نمایشگر(دستی)‎‏] را تغییر دهید.

 2. نمایاب
 3. دکمه C3 (دکمه سفارشی 3)
 4. دکمه MENU
 5. نمایشگر/پانل لمسی

  شما می توانید نمایشگر را به یک زاویه که به آسانی قابل دید باشد تنظیم نموده و از هر موقعیتی تصویر بگیرید.

 6. حسگر چشم
 7. کلید چرخان تنظیم دیوپتر

  کلید چرخان تنظیم دیوپتر را تا زمانی که نمایش به طور واضح در نمایاب پدیدار شود مطابق با موقعیت دید خود تنظیم کنید. اگر کار با کلید چرخان تنظیم دیوپتر دشوار است، محافظ قطعه چشمی را قبل از کار با کلید چرخان بردارید.

 8. دکمه MOVIE (فیلم)
 9. برای تصویربرداری: دکمه AF-ON (‏‎AF روشن)
  برای مشاهده: دکمه (بزرگ سازی)
 10. کلید چرخان عقبی

  شما می توانید تنظیمات برای هر حالت تصویربرداری را به سرعت تنظیم کنید.

 11. برای تصویربرداری: دکمه AEL
  برای مشاهده: دکمه (فهرست تصویر)
 12. انتخابگر چندگانه
 13. سوئیچ درپوش شکاف رسانه
 14. برای تصویربرداری: دکمه Fn (عملکرد)
  برای مشاهده: دکمه (ارسال به تلفن هوشمند)

  شما می توانید صفحه برای [ارسال به تلفن هوشمند] را توسط فشار دادن این دکمه نمایش دهید.

 15. کلید گردان کنترل
 16. چراغ دسترسی
 17. برای تصویربرداری: دکمه C4 (دکمه سفارشی 4)
  برای مشاهده: دکمه (حذف)
 18. دکمه (پخش)