چگونگی استفاده از صفحه Quick Navi

صفحه Quick Navi یک عملکرد بهینه شده برای تصویربرداری با نمایاب است، که به شما امکان می دهد تنظیمات را مستقیماً کنترل کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [دکمه DISP‎‏] - [نمایشگر].
 2. یک علامت را روی [برای نمایاب] قرار داده و سپس [ورود] را انتخاب کنید.
 3. دکمه DISP روی کلید گردان کنترل را برای تعیین کردن حالت صفحه به [برای نمایاب] فشار دهید.
 4. دکمه Fn را برای تغییر دادن به صفجه Quick Navi فشار دهید.
  • محتویات نمایش داده شده و موقعیت های آنها در شکل ها صرفاً راهنما هستند، و ممکن است متفاوت از نمایش های واقعی باشند.

  حالت خودکار

  حالت P‏/A‏/S‏/M

 5. عملکرد دلخواه را توسط فشار دادن طرف بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
 6. تنظیم دلخواه را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی انتخاب کنید.
  • بعضی از عملکردها را می توان با استفاده از کلید چرخان عقبی به صورت دقیق تنظیم کرد.

برای تنظیم کردن تنظیمات از صفحه های تنظیم اختصاصی

عملکرد دلخواه را در مرحله 5 انتخاب کنید، سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید. صفحه تنظیم اختصاصی برای عملکرد پدیدار خواهد شد. راهنمای عمل (A) را برای تنظیم کردن تنظیمات دنبال کنید.

نکته

 • مواردی که روی صفحه Quick Navi خاکستری هستند قابل تنظیم نمی باشند.
 • هنگام استفاده کردن از [جلوه خلاق]، غیره، بعضی از اهداف تنظیم را فقط روی یک صفحه اختصاص داده شده می توان به دست آورد.