حالت فلاش

شما می توانید حالت فلاش را تعیین کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [حالت فلاش] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

فلاش خاموش:
فلاش عمل نمی کند.
فلاش خودکار:
فلاش در محیط های تاریک یا هنگام تصویربرداری رو به طرف نور روشن کار می کند.
فلاش پرکننده:
فلاش هر بار که شاتر را به کار می اندازید کار می کند.
همزمانی آهسته:
فلاش هر بار که شاتر را به کار می اندازید کار می کند. تصویربرداری همزمانی آهسته به شما امکان می دهد توسط آهسته کردن سرعت شاتر، یک تصویر شفاف را از هر دوی سوژه و پس زمینه بگیرید.
همزمانی عقب:
فلاش هر بار که شاتر را به کار می اندازید درست قبل از این که نوردهی کامل شود کار می کند. تصویربرداری همزمانی عقب به شما امکان می دهد از دنباله یک سوژه متحرک نظیر یک اتومبیل در حال حرکت یا یک شخص در حال راه رفتن یک تصویر طبیعی بگیرید.

نکته

  • تنظیم پیش فرض بستگی به حالت تصویربرداری دارد.
  • بعضی از تنظیمات [حالت فلاش] بسته به حالت تصویربرداری قابل دسترس نیستند.