کنترل کردن دوربین با استفاده از یک iPhone یا iPad ‏(QR Code)

شما می توانید یک iPhone یا iPad را با استفاده از QR Code به دوربین وصل نموده و با استفاده از iPhone یا iPad با دوربین کار کنید.
توسط انتخاب کردن MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند]، مطمئن شوید که [کنترل با تلفن هوشمند] بر روی [روشن] تعیین شده باشد.

 1. MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند] - [اتصال].
  QR Code ‏(A) و SSID ‏(B) روی نمایشگر این محصول نمایش داده می شوند.

 2. PlayMemories Mobile را روی iPhone یا iPad خود راه اندازی نموده و [QR Code دوربین را اسکن کنید.] را انتخاب کنید.

 3. [‏‎OK‎‏] را روی صفحه iPhone یا iPad انتخاب کنید.
  • هنگامی که یک پیغام نمایش داده می شود، [‏‎OK‎‏] را دوباره انتخاب کنید.

 4. QR Code نمایش داده شده روی نمایشگر این محصول را با iPhone یا iPad بخوانید.
  iPhone یا iPad به محصول وصل خواهد شد.
  • شما اکنون می توانید در حین بازبینی کردن کادربندی روی صفحه iPhone یا iPad خود به صورت از راه دور تصاویر را بگیرید.

راهنمایی

 • یک بار که QR Code خوانده شد، SSID این محصول (DIRECT-xxxx) و رمز عبور بر iPhone یا iPad ثبت می شوند. این شما را قادر می سازد در یک تاریخ زمانی بعدی به آسانی iPhone یا iPad را از طریق Wi-Fi توسط انتخاب کردن SSID به محصول وصل کنید.([کنترل با تلفن هوشمند] را از پیش بر روی [روشن] تعیین کنید.)

نکته

 • از آنجا که ارتباطات Bluetooth و ارتباطات Wi-Fi از باند فرکانس یکسان استفاده می کنند، ممکن است تداخل موج رادیویی اتفاق بیفتد. اگر اتصال Wi-Fi شما ناپایدار است، توسط خاموش کردن عملکرد Bluetooth تلفن هوشمند ممکن است بتوان آن را بهبود بخشید. اگر این کار را بکنید، عملکرد پیونددهی اطلاعات مکان قابل دسترس نیست.
 • اگر نمی توانید iPhone یا iPad خود را با استفاده از QR Code به این محصول وصل کنید، از SSID و رمز عبور استفاده کنید.