تنظیم کلید چرخان

شما می توانید عملکردهای کلید چرخان جلویی/عقبی را تغییر دهید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیم کلید چرخان] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎Tv‎ ‏‎Av‎‏:
کلید چرخان جلویی برای تغییر دادن سرعت شاتر و کلید چرخان عقبی برای تغییر دادن مقدار گشادگی دیافراگم استفاده می شوند.
‏‎Av‎ ‏‎Tv‎‏:
کلید چرخان جلویی برای تغییر دادن مقدار گشادگی دیافراگم و کلید چرخان عقبی برای تغییر دادن سرعت شاتر استفاده می شوند.

نکته

  • عملکرد [تنظیم کلید چرخان] هنگامی که حالت تصویربرداری بر روی "M" تعیین شود فعال می گردد.