تصویربرداری پیوسته

در حالی که دکمه شاتر را فشار می دهید و پایین نگه می دارید تصاویر را به طور پیوسته می گیرد.

 1. کلید چرخان حالت درایو را چرخانده و حالت دلخواه را انتخاب کنید.
  • کلید چرخان حالت درایو را در حین فشار دادن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.

جزئیات مورد تنظیم

تصویربرداری پیوسته: Hi‎‏ / تصویربرداری پیوسته: Mid‎‏/ تصویربرداری پیوسته: Lo‎‏


نوع شاتر
شاتر مکانیکی خودکار/شاتر الکترونیکی *1
تصویربرداری پیوسته: Hi‎‏ حداکثر 5 تصویر در ثانیه*2 حداکثر 20 تصویر در ثانیه*2 *3 *4
تصویربرداری پیوسته: Mid‎‏ حداکثر 5 تصویر در ثانیه*2 حداکثر 10 تصویر در ثانیه*2
تصویربرداری پیوسته: Lo‎‏ حداکثر 2.5 تصویر در ثانیه حداکثر 5 تصویر در ثانیه*2

*1مقدار نشان داده شده سرعت تصویربرداری هنگامی است که [اجرای دیافراگم در AF‎‏] بر روی [استاندارد] تعیین شود. هنگامی که [اجرای دیافراگم در AF‎‏] بر روی [اولویت فوکوس] تعیین شود، سرعت تصویربرداری پیوسته ممکن است آهسته تر شود.

*2 هنگامی که [اجرای دیافراگم در AF‎‏] بر روی [استاندارد] یا [اولویت بی صدا] تعیین شود، و مقدار F بزرگ تر از F16 باشد، تمرکز بر روی تنظیم در اولین تصویر گرفته شده قفل می شود.

*3هنگامی که حالت تمرکز بر روی AF-C (‏‎AF پیوسته) تعیین شود، سرعت تصویربرداری پیوسته بسته به لنز وصل شده تغییر می کند.برای جزئیات، صفحه پشتیبانی در مورد لنزهای سازگار را بازبینی کنید.

*4 در حین تصویربرداری RAW غیرفشرده، حداکثر 12 تصویر در ثانیه گرفته می شوند.

راهنمایی

 • برای تنظیم کردن پیوسته تمرکز و نوردهی در حین تصویربرداری پیوسته، به صورت ذیل تعیین کنید:
  • [حالت فوکوس]: [‏‎AF پیوسته]
  • [‏‏AEL با شاتر]: [خاموش] یا [خودکار]

نکته

 • تصویربرداری پیوسته در موقعیت های ذیل غیرقابل دسترس است:
  • [جلوه تصویر] بر روی [تک رنگ غنی] تعیین شود.
  • [‏‎HDR/DRO خودکار] بر روی [‏‎HDR خودکار] تعیین شود.
 • سرعت تصویربرداری پیوسته هنگامی که با یک فلاش تصویر می گیرید کاهش می یابد.