کنترل کردن دوربین با استفاده از یک تلفن هوشمند Android ‏(QR Code‏)‎

شما می توانید این محصول را توسط وصل کردن تلفن هوشمند خود به دوربین با استفاده از QR Code با به کارگیری تلفن هوشمند خود کنترل کنید.
توسط انتخاب کردن MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند]، مطمئن شوید که [کنترل با تلفن هوشمند] بر روی [روشن] تعیین شده باشد.

 1. MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند] - [اتصال].
  QR Code ‏(A) و SSID ‏(B) روی نمایشگر این محصول نمایش داده می شوند.

 2. PlayMemories Mobile را روی تلفن هوشمند خود راه اندازی نموده و [QR Code دوربین را اسکن کنید.] را انتخاب کنید.

 3. [‏‎OK‎‏] را روی صفحه تلفن هوشمند انتخاب کنید.
  • هنگامی که یک پیغام نمایش داده می شود، [‏‎OK‎‏] را دوباره انتخاب کنید.

 4. QR Code نمایش داده شده روی نمایشگر این محصول را با تلفن هوشمند بخوانید.
  یک بار که QR Code خوانده شود، یک پیغام [به دوربین متصل شود؟] روی صفحه تلفن هوشمند نمایش داده خواهد شد.
 5. [‏‎OK‎‏] را روی صفحه تلفن هوشمند انتخاب کنید.
  تلفن هوشمند به محصول وصل می شود.
  • شما اکنون می توانید در حین بازبینی کردن کادربندی تصویر روی صفحه تلفن هوشمند به صورت از راه دور تصاویر را بگیرید.

راهنمایی

 • یک بار که QR Code خوانده شود، SSID این محصول (DIRECT-xxxx) و رمز عبور بر روی تلفن هوشمند ثبت می شوند. این شما را قادر می سازد در یک تاریخ زمانی بعدی به آسانی تلفن هوشمند را از طریق Wi-Fi توسط انتخاب کردن SSID به محصول وصل کنید. ([کنترل با تلفن هوشمند] را از پیش بر روی [روشن] تعیین کنید.)

نکته

 • از آنجا که ارتباطات Bluetooth و ارتباطات Wi-Fi از باند فرکانس یکسان استفاده می کنند، ممکن است تداخل موج رادیویی اتفاق بیفتد. اگر اتصال Wi-Fi شما ناپایدار است، توسط خاموش کردن عملکرد Bluetooth تلفن هوشمند ممکن است بتوان آن را بهبود بخشید. اگر این کار را بکنید، عملکرد پیونددهی اطلاعات مکان قابل دسترس نیست.
 • اگر شما نمی توانید تلفن هوشمند خود را با استفاده از عملکرد [‏‎One-touch(NFC)‎‎‏] یا QR Code به این محصول وصل کنید، از SSID و رمز عبور استفاده کنید.