زمان آغاز ذخیره نیرو

فواصل زمانی را تعیین می کند که هنگامی که عملیاتی را انجام نمی دهید برای جلوگیری از تحلیل رفتن بسته باتری به طور خودکار به حالت صرفه جویی در نیرو تغییر وضعیت دهد. برای بازگشت به حالت تصویربرداری، عملی نظیر تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر را انجام دهید.

  1. MENU - (تنظیم) - [زمان آغاز ذخیره نیرو] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎30 دقیقه/‏‎5 دقیقه/‏‎2 دقیقه/‏‎1 دقیقه/‏‎10 ثانیه

نکته

  • هنگامی که از آن برای مدت طولانی استفاده نمی کنید محصول را خاموش کنید.
  • عملکرد صرفه جویی در نیرو هنگامی که نیرو از طریق USB تأمین می شود، هنگام پخش نمایش های اسلاید، هنگام ضبط کردن فیلم ها، در حین انتقال های FTP ، هنگام وصل شدن به یک کامپیوتر یا تلویزیون، یا هنگامی که [کنترل راه دور] بر روی [روشن] تعیین گردد فعال نمی شود.
  • هنگامی که [عملکرد FTP‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود، تا زمانی که دوربین به حالت صرفه جویی در نیرو تغییر وضعیت دهد حتی در صورتی که [‏‎10 ثانیه] را برای [زمان آغاز ذخیره نیرو] انتخاب کرده باشید یک دقیقه خواهد شد.