فرمت فایل (تصویر ساکن)

فرمت فایل برای تصاویر ساکن را تعیین می کند.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [فرمت فایل] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎RAW‎‏:
پردازش کردن دیجیتال روی این فرمت فایل انجام نمی شود. این فرمت را برای پردازش تصاویر روی یک کامپیوتر برای اهداف حرفه ای انتخاب کنید.
‏‎RAW و JPEG‎‏:
یک تصویر RAW و یک تصویر JPEG به طور همزمان ایجاد می شوند. این هنگامی که به دو فایل تصویر، یک JPEG برای مشاهده کردن، و یک RAW برای ویرایش کردن، نیاز دارید مناسب است.
‏‎JPEG‎‏:
تصویر در فرمت JPEG ضبط می شود.

در باره تصاویر RAW

 • برای بازکردن یک فایل تصویر RAW ضبط شده با این دوربین، نیاز به نرم افزار Imaging Edge می باشد. با Imaging Edge، شما می توانید یک فایل تصویر RAW را باز کرده، سپس آن را به یک فرمت تصویر عام نظیر JPEG یا TIFF تبدیل کرده، یا توازن سفیدی، اشباع یا تباین تصویر را تنظیم دوباره کنید.
 • شما نمی توانید عملکردهای [‏‎HDR خودکار] یا [جلوه تصویر] را با تصاویر RAW به کار ببرید.
 • تصاویر RAW ضبط شده با این دوربین دارای یک وضوح 14 بیت بر پیکسل می باشند. اما، وضوح درحالت های تصویربرداری ذیل به 12 بیت محدود می شود:
  • [‏‎‏NR نوردهی طولانی]
  • [‏‎BULB‎‏]
  • [تصویربرداری پیوسته]
 • شما می توانید تعیین کنید آیا تصاویر RAW فشرده شوند یا با استفاده از [نوع فایل RAW‎‏] غیرفشرده شوند.

نکته

 • اگر قصد ندارید تصاویر را روی کامپیوتر خود اصلاح کنید، توصیه می کنیم تصاویر را در فرمت JPEG ضبط کنید.
 • شما نمی توانید علامت های ثبت DPOF (سفارش چاپ) را به تصاویر RAW اضافه کنید.