مشاهده کردن تصاویر بر روی یک تلویزیون با استفاده از یک کابل HDMI

برای مشاهده کردن تصاویر ذخیره شده روی این محصول با استفاده از یک تلویزیون، یک کابل HDMI (فروش جداگانه) و یک تلویزیون HD مجهز به یک اتصال HDMI مورد نیاز می باشند.

 1. محصول و تلویزیون هر دو را خاموش کنید.
 2. پایانه میکرو HDMI این محصول را با استفاده از یک کابل HDMI (فروش جداگانه) به اتصال HDMI تلویزیون وصل کنید.

 3. تلویزیون را روشن کنید و ورودی را تغییر دهید.
 4. این محصول را روشن کنید.

  تصاویر گرفته شده با محصول روی صفحه تلویزیون پدیدار می شوند.

 5. یک تصویر را با استفاده از طرف های راست/چپ کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
  • نمایشگر این دوربین روی صفحه پخش روشن نمی شود.
  • اگر صفحه پخش نمایش داده نمی شود، دکمه (پخش) را فشار دهید.

"BRAVIA" Sync

توسط وصل کردن این محصول با استفاده از یک کابل HDMI (فروش جداگانه) به تلویزیونی که ‎"BRAVIA" Sync‎ را پشتیبانی می کند، شما می توانید با کنترل از راه دور تلویزیون عملکردهای پخش این محصول را به کار بگیرید.

 1. بعد از انجام دادن مراحل فوق برای وصل کردن این دوربین به یک تلویزیون، MENU - (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏] - [کنترل HDMI‎‏] - [روشن] را انتخاب کنید.
 2. دکمه SYNC MENU روی کنترل از راه دور تلویزیون را فشار داده، و حالت دلخواه را انتخاب کنید.
 • اگر این دوربین را با استفاده از یک کابل HDMI به یک تلویزیون وصل کنید، موارد قابل دسترس فهرست انتخاب محدود می شوند.
 • فقط تلویزیون هایی که ‎"BRAVIA" Sync را پشتیبانی می کنند می توانند عملیات SYNC MENU را ارائه دهند. برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد ضمیمه تلویزیون مراجعه کنید.
 • اگر محصول در پاسخ به کنترل از راه دور تلویزیون هنگامی که محصول با استفاده از یک اتصال HDMI به تلویزیون سازنده دیگری وصل شده است عمل های ناخواسته ای را انجام می دهد، MENU ‏- (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏] - [کنترل HDMI‎‏] - [خاموش] را انتخاب کنید.

راهنمایی

 • این محصول با استاندارد PhotoTV HD سازگار است. اگر وسیله های سازگار با Sony PhotoTV HD را با استفاده از یک کابل HDMI (فروش جداگانه) وصل کنید، تلویزیون بر کیفیت تصویر مناسب برای مشاهده تصاویر ساکن تعیین شده، و می توان از دنیای کاملاً جدیدی از عکس ها در کیفیت بالای خیره کننده ای لذت برد.
 • شما می توانید این محصول را با استفاده از کابل USB به وسیله های سازگار با Sony PhotoTV HD دارای یک پایانه USB وصل کنید.
 • PhotoTV HD یک توصیف با جزئیات زیاد، و عکس مانند از بافت های ریز و رنگ ها را ممکن می سازد.
 • برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد ضمیمه تلویزیون سازگار مراجعه کنید.

نکته

 • این محصول و یک وسیله دیگر را با استفاده از پایانه های خروجی هر دو به یکدیگر وصل نکنید. انجام این کار ممکن است سبب یک سوء عملکرد شود.
 • بعضی از وسیله ها ممکن است هنگامی که به این محصول وصل شدند به طور مناسب کار نکنند. برای مثال، ممکن است ویدیو یا صدا را خارج نسازند.
 • از یک کابل HDMI با لوگوی HDMI یا یک کابل Sony اصل استفاده کنید.
 • از یک کابل HDMI که با پایانه میکرو HDMI محصول و اتصال HDMI تلویزیون سازگار است استفاده کنید.
 • هنگامی که [خروجی TC‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود، تصویر ممکن است به طور مناسب به تلویزیون یا وسیله ضبط خارج نشود. در چنین حالاتی، [خروجی TC‎‏] را بر روی [خاموش] تنظیم کنید.
 • در صورتی که تصاویر به طور مناسب روی صفحه تلویزیون پدیدار نمی شوند، MENU - (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏] - [وضوح HDMI‎‏] - [‏‎2160p/1080p‎‏]، [‏‎1080p‎‏] یا [‏‎1080i‎‏] را مطابق با تلویزیونی که وصل می شود انتخاب کنید.
 • در حین خارج سازی HDMI، هنگامی که فیلم را از 4K به کیفیت تصویر HD یا بالعکس تغییر می دهید، یا فیلم را به یک سرعت فریم متفاوت تغییر می دهید، صفحه ممکن است تاریک شود. این یک سوء عملکرد نیست.
 • اگر [فرمت فایل] را بر روی [‏‎XAVC S 4K‎‏] تعیین کرده و فیلم ها را در حالی که دوربین به یک وسیله HDMI وصل شده است بگیرید، تصاویر روی نمایشگر نمایش داده نخواهند شد.
 • هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی PAL تعیین شود، صفحه ممکن است برای لحظه ای در موقعیت های ذیل سیاه شود. این یک سوء عملکرد نیست.
  • هنگامی که ضبط فیلم ها را در حالی که حالت تصویربرداری بر روی حالت دیگری به غیر از (فیلم) یا تعیین شود شروع یا متوقف می کنید.
  • هنگامی که حالت تصویربرداری را از (فیلم) یا به حالت دیگری تغییر می دهید.
  • هنگامی که برای اولین بار بعد از تغییر دادن به حالت پخش یک فیلم را پخش می کنید.