پیغام های هشدار

منطقه/تاریخ/زمان را تنظیم کنید.

 • ناحیه، تاریخ و زمان را تعیین کنید. اگر از محصول برای زمانی طولانی استفاده نکرده اید، باتری پشتیبان قابل شارژ داخلی را شارژ کنید.

نيرو غيركافى.

 • عملکرد کپی کردن تصویر یا تمیز کردن حسگر تصویر به علت آن که درجه باقیمانده باتری بیش از حد کم است عمل نخواهد کرد. بسته باتری را دوباره شارژ کنید یا نیرو را با استفاده از یک آداپتور AC تأمین کنید.

استفاده از کارت حافظه مقدور نیست. فرمت؟

 • کارت حافظه روی یک کامپیوتر فرمت شده است و فرمت فایل تعدیل شده است. [ورود] را انتخاب نموده و سپس کارت حافظه را فرمت کنید. شما می توانید از کارت حافظه دوباره استفاده کنید، اما، همه داده های قبلی کارت حافظه پاک می شود. کامل شدن فرمت ممکن است مقداری زمان ببرد. اگر پیغام هنوز پدیدار می شود، کارت حافظه را تغییر دهید.

خطای کارت حافظه

 • یک کارت حافظه ناسازگار جای گذاری شده است.
 • فرمت کردن ناموفق بوده است. کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.

خواندن کارت حافظه مقدور نیست. کارت حافظه را دوباره وارد کنید.

 • یک کارت حافظه ناسازگار جای گذاری شده است.
 • کارت حافظه آسیب دیده است.
 • قسمت پایانه کارت حافظه کثیف است.

کارت حافظه قفل است.

 • شما از کارت حافظه ای استفاده می کنید که دارای یک سوئیچ محافظت در برابر نوشته شدن یا یک سوئیچ محافظت در برابر حذف شدن است و سوئیچ بر موقعیت LOCK قرار داده شده است. سوئیچ را بر موقعیت ضبط قرار دهید.

شاتر نمی تواند باز شود زیرا کارت حافظه وارد نشده است.

 • هیچ کارت حافظه ای در داخل شکاف انتخاب شده کارت حافظه در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] جای گذاری نشده است.
 • برای آزاد شدن شاتر بدون جای گذاری کردن یک کارت حافظه در داخل دوربین، [رهاسازی بی کارت حافظه] را بر روی [فعال] تعیین کنید. در این حالت، تصاویر ذخیره نخواهند شد.

این کارت حافظه ممکن است قادر به ضبط و پخش عادی نباشد.

 • یک کارت حافظه ناسازگار جای گذاری شده است.

در حال پردازش..‎‏.

 • هنگام انجام دادن کاهش نویز، فرآیند کاهش اتفاق می افتد. شما نمی توانید تصویربرداری دیگری را در حین اجرای این فرآیند کاهش انجام دهید.

قادر به نمایش نیست.

 • تصاویر ضبط شده با سایر محصول ها یا تصاویر اصلاح شده با یک کامپیوتر ممکن است نمایش داده نشوند.
 • پردازش کردن روی کامپیوتر نظیر حذف کردن فایل های تصویر ممکن است باعث ناهماهنگی هایی در فایل های پایگاه داده تصویر شود. فایل های پایگاه داده تصویر را تعمیر کنید.

چک کنید که لنز نصب شده باشد. برای لنز پشتیبانی نشده، "رهاسازی بی لنز" در منوی "فعال" را تنظیم کنید.

 • لنز به طور مناسب وصل نشده است، یا لنز وصل نشده است. اگر هنگامی که یک لنز وصل شده است پیغام پدیدار شود، لنز را دوباره وصل کنید. اگر پیغام به طور مکرر پدیدار می شود، بازبینی کنید آیا محل های اتصال لنز و محصول تمیز می باشند یا خیر.
 • هنگام وصل کردن محصول به یک تلسکوپ نجومی یا اسبابی مشابه آن، یا هنگام استفاده از یک لنز پشتیبانی نشده، [رهاسازی بی لنز] را بر روی [فعال] تعیین کنید.

ناتوان از چاپ.

 • شما سعی کرده اید تصاویر RAW را با یک علامت DPOF علامت گذاری کنید.

دوربین زیاد گرم شده. اجازه دهید تا خنک شود.

 • محصول داغ شده است زیرا به طور پیوسته در حال تصویربرداری بوده اید. محصول را خاموش نموده و آن را خنک کرده و تا زمانی که محصول دوباره آماده تصویربرداری شود منتظر بمانید.


 • شما برای یک زمان طولانی در حال ضبط کردن تصاویر بوده اید، و دمای محصول بالا رفته است.


 • تعداد تصاویر از تعدادی که برای آن مدیریت تاریخ در یک فایل پایگاه داده توسط محصول امکان پذیر است فراتر رفته است.


 • عدم توانایی برای ثبت به فایل پایگاه داده. همه تصاویر را با استفاده از PlayMemories Home به یک کامپیوتر وارد نموده و کارت حافظه را بازیابی کنید.

خطای فایل پایگاه داده های تصویر

 • مورد اشتباهی در فایل پایگاه داده های تصویر وجود دارد. [تنظیم] - [بازیابی داده های تصویر] را انتخاب کنید.

خطای سیستم
خطای دوربین. دستگاه را خاموش و سپس روشن کنید.

 • بسته باتری را برداشته، و سپس آن را دوباره جای گذاری کنید. اگر پیغام به طور مکرر پدیدار می شود، با سرویس تعمیر مجاز محلی Sony مشورت نمایید.

خطای فایل داده های تصویر. بازیابی شود؟

 • شما نمی توانید یک فیلم AVCHD را ضبط نموده و پخش کنید زیرا فایل پایگاه داده تصویر آسیب دیده است. فایل پایگاه داده تصویر را با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه بازیابی کنید.

قادر به بزرگنمائی نیست.
ناتوان از چرخاندن تصویر.

 • تصاویر ضبط شده با محصول های دیگر ممکن است بزرگ نشده یا چرخانده نشوند.

نمی توان پرونده های دیگری ایجاد نمود.

 • پرونده ای در کارت حافظه دارای سه رقم اول "999" است. شما نمی توانید هیچ پرونده دیگری را روی این دوربین ایجاد کنید.