تعیین کردن زبان، تاریخ و زمان

هنگامی که این محصول را برای اولین بار روشن می کنید، این محصول را بازتنظیم ابتدایی می کنید یا هنگامی که باتری پشتیبان قابل شارژ داخلی تخلیه شده باشد، صفحه تنظیم برای زبان، تاریخ و زمان به طور خودکار نمایش داده می شود.

 1. دوربین را روشن کنید.
  صفحه تنظیم زبان پدیدار خواهد شد و سپس صفحه تنظیم برای تاریخ و زمان پدیدار خواهد شد.
 2. زبان خود را انتخاب نموده، و سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
 3. بازبینی کنید که [ورود] روی صفحه انتخاب شده باشد، سپس مرکز را فشار دهید.
 4. مکان جغرافیایی دلخواه خود را انتخاب نموده، و سپس مرکز را فشار دهید.
 5. یک مورد تنظیم را با استفاده از طرف بالا/پایین کلید گردان کنترل یا توسط چرخاندن کلید گردان کنترل انتخاب نموده، سپس مرکز را فشار دهید.
 6. [صرفه جوئی در نور روز]، [تاریخ/زمان]، و [فرمت تاریخ] را با استفاده از طرف های بالا/پایین/چپ/راست تعیین نموده، سپس مرکز را فشار دهید.
  • هنگامی که [تاریخ/زمان] را تعیین می کنید نیمه شب با ‎12:00 AM، و ظهر با ‎12:00 PM نشان داده می شوند.
  • هنگامی که [تاریخ/زمان] را تعیین می کنید مقادیر را با استفاده از بالا/پایین تغییر دهید.
 7. مراحل 5 و 6 را برای تعیین موارد دیگر تکرار نموده، سپس [ورود] را انتخاب نموده و مرکز را فشار دهید.

در باره حفظ تاریخ و زمان

این دوربین دارای یک باتری قابل شارژ داخلی برای نگه داشتن تاریخ و زمان و دیگر تنظیمات صرف نظر از این که آیا دوربین روشن یا خاموش است، یا این که آیا بسته باتری شارژ یا تخلیه شده است، می باشد.

برای شارژ کردن باتری پشتیبان قابل شارژ داخلی، یک بسته باتری شارژ شده را در داخل دوربین جای گذاری نموده، و محصول را برای 24 ساعت یا بیشتر به صورت خاموش باقی بگذارید.

اگر ساعت هر بار که بسته باتری شارژ می شود بازنشانی می شود، ممکن است باتری پشتیبان قابل شارژ داخلی فرسوده شده باشد. با سرویس خدمات خود مشورت نمایید.

راهنمایی

 • برای دوباره تعیین کردن تاریخ و زمان یا مکان جغرافیایی بعد از این که تنظیم تاریخ و زمان به پایان رسید، MENU - (تنظیم) - [تنظیم تاریخ/زمان] یا [تنظیم ناحیه] را انتخاب کنید.

نکته

 • اگر تنظیم تاریخ و زمان در نیمه راه لغو شود، صفحه تنظیم برای تاریخ و زمان هر بار که دوربین را روشن کنید پدیدار می شود.
 • این دوربین عملکردی برای درج کردن تاریخ روی تصاویر ندارد. شما می توانید با استفاده از PlayMemories Home (فقط برای Windows) تاریخ را روی تصاویر درج نموده و سپس آنها را ذخیره و چاپ کنید.