ارسال تصاویر به یک تلفن هوشمند Android (به اشتراک گذاری با NFC one touch)

با تنها یک تماس، شما می توانید این محصول و یک تلفن هوشمند Android با قابلیت NFC را به یکدیگر وصل نموده، و یک تصویر نمایش داده شده روی صفحه محصول را مستقیماً به تلفن هوشمند ارسال کنید. شما می توانید تصاویر ساکن، فیلم های XAVC S، و فیلم های با حرکت آهسته و حرکت سریع را انتقال دهید.

 1. عملکرد NFC تلفن هوشمند را فعال کنید.
 2. یک تصویر تکی را روی محصول نمایش دهید.
 3. تلفن هوشمند را با محصول تماس دهید.

  محصول و تلفن هوشمند به یکدیگر وصل می شوند، و PlayMemories Mobile به طور خودکار روی تلفن هوشمند راه اندازی شده، و سپس تصویر نمایش داده شده به تلفن هوشمند فرستاده می شود.

  • قبل از این که تلفن هوشمند را تماس دهید، عملکردهای خواب و قفل صفحه تلفن هوشمند را لغو کنید.
  • عملکرد NFC فقط هنگامی که (علامت N) روی محصول نمایش داده شود قابل دسترس است.
  • تلفن هوشمند را برای ‎1-2 ثانیه با محصول تماس دهید تا PlayMemories Mobile راه اندازی شود.
  • برای انتقال دادن دو یا چند تصویر، MENU - (شبکه) - [عمل. ارسال به تلفن هوش.] - [ارسال به تلفن هوشمند] را برای انتخاب تصاویر انتخاب کنید. بعد از آن که صفحه فعال شده اتصال پدیدار می شود، از NFC برای وصل کردن محصول و تلفن هوشمند استفاده کنید.

در باره "NFC"

NFC یک فن آوری است که ارتباط بُرد کوتاه بی سیم بین وسیله های مختلف، نظیر تلفن های همراه یا برچسب های IC، غیره را امکان پذیر می سازد. NFC با تنها یک تماس روی نقطه تماس اختصاص داده شده تبادل داده ها را ساده تر می سازد.

 • NFC ‏(Near Field Communication (ارتباط حوزه نزدیک)) یک استاندارد بین المللی فن آوری ارتباط بُرد کوتاه بی سیم است.

نکته

 • شما می توانید فقط تصاویری که روی کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در حال پخش است ذخیره شده اند را انتقال دهید. برای تغییر دادن شکاف کارت حافظه ای که در حال پخش است، MENU - (پخش) - [انتخاب رسانه پخش] - شکاف دلخواه را انتخاب کنید.
 • شما می توانید اندازه تصویری که قرار است به تلفن هوشمند فرستاده شود را از [اصلی]، [ 2M ] یا [ VGA ] انتخاب کنید.
  برای تغییر دادن اندازه تصویر، به مراحل ذیل مراجعه کنید.
  • PlayMemories Mobile را راه اندازی کرده، و اندازه تصویر را توسط [تنظیمات] - [اندازه تصویر کپی] تغییر دهید.
 • تصاویر RAW هنگامی که ارسال می شوند به فرمت JPEG تبدیل می شوند.
 • شما نمی توانید فیلم های با فرمت AVCHD را ارسال کنید.
 • شما نمی توانید فیلم های XAVC S 4K یا داده اصلی فیلم های XAVC S HD ضبط شده در [120p]/[100p] را به یک تلفن هوشمند انتقال دهید. شما فقط می توانید فیلم های پروکسی را انتقال دهید.
 • بسته به تلفن هوشمند، فیلم انتقال داده شده ممکن است به درستی پخش نشود. برای مثال، فیلم ممکن است به صورت هموار پخش نشود، یا ممکن است صدایی وجود نداشته باشد.
 • اگر فهرست تصویر روی محصول نمایش داده شود، شما نمی توانید تصاویر را با استفاده از عملکرد NFC انتقال دهید.
 • اگر نمی توانید یک اتصال را برقرار کنید، به صورت ذیل عمل کنید:
  • PlayMemories Mobile را روی تلفن هوشمند خود راه اندازی نموده، و سپس تلفن هوشمند را به آهستگی به طرف (علامت N‏) این محصول حرکت دهید.
  • اگر تلفن هوشمند در یک جلد قرار دارد، آن را بیرون بیاورید.
  • اگر محصول در یک جلد قرار دارد، آن را بیرون آورید.
  • بازبینی کنید آیا عملکرد NFC روی تلفن هوشمند شما فعال می شود.
 • هنگامی که [وضعیت هواپیما] بر روی [روشن] تعیین شود، نمی توانید محصول و تلفن هوشمند را به یکدیگر وصل کنید. [وضعیت هواپیما] را بر روی [خاموش] تعیین کنید.