ضبط جانشین

تعیین می کند آیا هنگام ضبط کردن فیلم های XAVC S، فیلم های پروکسی با سرعت بیت پایین را به طور همزمان ضبط کند. از آنجا که اندازه فایل فیلم های پروکسی کوچک است، برای انتقال دادن به تلفن های هوشمند یا بارگذاری روی سایت های اینترنتی مناسب هستند.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [ضبط جانشین] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن :
فیلم های پروکسی به صورت همزمان ضبط می شوند.
خاموش :
فیلم های پروکسی ضبط نمی شوند.

راهنمایی

 • فیلم های پروکسی در فرمت XAVC S HD ‏(‎1280×720‎) در 9 مگابیت بر ثانیه ضبط می شوند. سرعت فریم فیلم پروکسی همانند سرعت در فیلم اصلی است.
 • فیلم های پروکسی روی صفحه پخش (صفحه پخش تک تصویر یا صفحه پخش فهرست) نمایش داده نمی شوند. روی فیلم هایی که برای آنها یک فیلم پروکسی به طور همزمان ضبط شده باشد نمایش داده می شود.

نکته

 • فیلم های پروکسی را نمی توان روی این دوربین پخش کرد.
 • ضبط کردن پروکسی در موقعیت های ذیل قابل دسترس نیست.
  • هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎AVCHD‎‏] تعیین شود
  • هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎XAVC S HD‎‏] تعیین شود و [تنظیم ضبط] بر روی [120p]/[100p] تعیین شود
 • حذف کردن/محافظت کردن فیلم هایی که فیلم های پروکسی دارند هر دوی فیلم اصلی و پروکسی را حذف/محافظت می کند. شما نمی توانید فقط فیلم های اصلی یا فیلم های پروکسی را حذف/محافظت کنید.
 • فیلم ها را نمی توان روی این دوربین ویرایش کرد.