استفاده کردن از فلاش (فروش جداگانه)

در محیط های تاریک، از فلاش برای روشن کردن سوژه در حین تصویربرداری استفاده کنید. همچنین از فلاش برای جلوگیری از لرزش دوربین استفاده کنید.

برای جزئیات در مورد فلاش، به دفترچه راهنمای فلاش مراجعه کنید.
 1. فلاش (فروش جداگانه) را به محصول وصل کنید.

 2. بعد از این که فلاش را روشن کردید و به طور کامل شارژ شده است تصویربرداری کنید.
  چشمک زن: شارژ کردن در حال انجام است
  روشن: شارژ کردن پایان می یابد
  • حالت های قابل دسترس فلاش بستگی به حالت تصویربرداری و عملکرد دارند.

نکته

 • هنگامی که [نوع شاتر] بر روی [شاتر الکترونیکی] تعیین شود، یک فلاش را نمی توان استفاده نمود.
 • در حین تصویربرداری پیوسته با [نوع شاتر] تعیین شده بر روی [خودکار] می توان از یک فلاش استفاده نمود. از شاتر مکانیکی استفاده خواهد شد.
 • در صورتی که هود لنز وصل شود نور فلاش ممکن است مسدود شود و قسمت پایینی یک تصویر ضبط شده ممکن است سایه دار باشد. هود لنز را بردارید.
 • هنگام استفاده کردن از فلاش، به اندازه 1 متر یا بیشتر دور از سوژه بایستید.
 • شما نمی توانید از فلاش هنگام ضبط کردن فیلم ها استفاده کنید.(شما می توانید هنگام استفاده کردن از یک فلاش دارای یک نور LED (فروش جداگانه) از یک نور LED استفاده کنید.)
 • قبل از وصل کردن/برداشتن یک قطعه جانبی نظیر یک فلاش به/از کفشک ارتباط چندگانه، ابتدا محصول را خاموش کنید. هنگام وصل کردن یک قطعه جانبی، مطمئن شوید که قطعه جانبی به طور محکم بر محصول تثبیت شده است.
 • کفشک ارتباط چندگانه را با یک فلاش موجود به صورت تجاری که با ولتاژ 250 ولت یا بیشتر به کار می رود یا دارای قطبیت معکوس دوربین است استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است سبب یک سوء عملکرد شود.
 • شما می توانید از یک فلاش قطبیت معکوس با پایانه همزمانی استفاده کنید. لطفاً از یک فلاش با ولتاژ همزمانی 400 ولت یا کمتر استفاده کنید.
 • هنگام تصویربرداری با فلاش و بزرگنمایی تعیین شده بر W، بسته به شرایط تصویربرداری، سایه لنز ممکن است روی صفحه پدیدار شود. اگر این اتفاق می افتد، با فاصله از سوژه تصویر بگیرید یا بزرگنمایی را به T تعیین کرده و دوباره با فلاش تصویر بگیرید.
 • بسته به لنز، ممکن است گوشه های یک تصویر ضبط شده سایه دار باشد.
 • هنگام تصویربرداری با یک فلاش خارجی، اگر سرعت شاتر بر روی سریع تر از ‏1/4000‏ ثانیه تعیین شده باشد ممکن است خطوط راه راه روشن و تیره ای روی تصویر پدیدار شوند. اگر این اتفاق می افتد، Sony تصویربرداری در حالت فلاش دستی و تنظیم درجه فلاش بر روی 1/2 یا بالاتر را توصیه می کند.
 • برای جزئیات در مورد لوازم جانبی سازگار برای کفشک ارتباط چندگانه، سایت Sony اینترنتی را بازدید نموده، یا با فروشنده Sony یا سرویس خدمات مجاز محلی Sony خود مشورت کنید.