تنظیم ISO‎‏: ‏‎ISO‎‏

حساسیت به نور توسط عدد ISO بیان می شود (فهرست نوردهی توصیه شده). هر چه عدد بزرگ تر باشد، حساسیت بالاتر است.

 1. ISO ‏(‏‎ISO‎‏‏) روی کلید گردان کنترل - تنظیم دلخواه را انتخاب کنید.
  • شما همچنین می توانید MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم ISO‎‏] - [‏‎ISO‎‏] را انتخاب کنید.
  • شما می توانید مقدار را در گام های ‎1/3 EV‎ توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی همچنین چرخاندن کلید گردان کنترل تغییر دهید. شما می توانید مقدار را در گام های 1‎ EV توسط چرخاندن کلید چرخان عقبی تغییر دهید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎ISO AUTO‎‏:
حساسیت ISO را به طور خودکار تعیین می کند.
ISO 50 – ISO 204800:
حساسیت ISO را به صورت دستی تعیین می کند. انتخاب کردن یک عدد بزرگ تر حساسیت ISO را افزایش می دهد.

راهنمایی

 • شما می توانید محدوده حساسیت ISO که به طور خودکار در حالت [‏‎ISO AUTO‎‏] تعیین شده را تغییر دهید. [‏‎ISO AUTO‎‏] را انتخاب نموده و طرف راست کلید گردان کنترل را فشار دهید، و مقادیر دلخواه برای [‏‎ISO AUTO حداکثر] و [‏‎ISO AUTO حداقل] را تعیین کنید.

نکته

 • هنگام استفاده کردن از عملکردهای ذیل [‏‎ISO AUTO‎‏] انتخاب می شود:
  • [خودکار هوشمند]
 • هنگامی که حساسیت ISO بر روی مقداری کمتر از ISO 100 تعیین شود، محدوده برای روشنایی قابل ضبط سوژه (محدوده دینامیک) ممکن است کاهش یابد.
 • هر چه مقدار ISO بالاتر باشد، نویز بیشتری روی تصاویر پدیدار خواهد شد.
 • تنظیمات ISO قابل دسترس بسته به این که آیا در حال تصویربرداری تصاویر ساکن، تصویربرداری فیلم ها، یا تصویربرداری فیلم های حرکت آهسته/حرکت سریع هستید تفاوت خواهند کرد.
 • مقادیر ISO بین 50 و 25600 در موقعیت های ذیل قابل دسترس هستند:
  • [نوع شاتر] بر روی [شاتر الکترونیکی] تعیین شود.
  • [نوع شاتر] بر روی [خودکار] تعیین شود و [حالت درایو] بر روی [تصویربرداری پیوسته] تعیین شود.
 • هنگام تصویربرداری فیلم ها، مقادیر ISO بین 100 و 102400 قابل دسترس هستند. اگر مقدار ISO بر روی یک مقدار بزرگ تر از 102400 تعیین شود، تنظیم به طور خودکار به 102400 تغییر داده می شود. هنگامی که ضبط کردن فیلم را به پایان می رسانید، مقدار ISO به تنظیم اولیه بازمی گردد.
 • هنگام تصویربرداری فیلم ها، مقادیر ISO بین 100 و 102400 قابل دسترس هستند. اگر مقدار ISO بر روی یک مقدار کوچک تر از 100 تعیین شود، تنظیم به طور خودکار به 100 تغییر داده می شود. هنگامی که ضبط کردن فیلم را به پایان می رسانید، مقدار ISO به تنظیم اولیه بازمی گردد.
 • هنگامی که [‏‎ISO AUTO‎‏] را با حالت تصویربرداری تعیین شده بر روی [P]، ‏[A]، ‏[S] یا [M] انتخاب کنید، حساسیت ISO به طور خودکار در محدوده تعیین شده تنظیم خواهد شد.