جای گذاری کردن/برداشتن یک کارت حافظه

چگونگی جای گذاری کردن یک کارت حافظه (فروش جداگانه) در محصول را شرح می دهد.

 1. درپوش کارت حافظه را باز کنید.

 2. کارت SD را به داخل شکاف 1 جای گذاری کنید.
  • هنگام استفاده کردن از دو کارت حافظه، کارت دوم را داخل شکاف 2 جای گذاری کنید.

  • با گوشه بریده شده رو به جهت نشان دادن شده، کارت حافظه را در محل خود جای گذاری کنید تا کلیک کند. کارت حافظه را به درستی جای گذاری کنید. عدم انجام این کار ممکن است سبب یک سوء عملکرد شود.

  انواع کارت حافظه ای که می توان داخل شکاف های کارت حافظه جای گذاری نمود

  شکاف 1 (پایینی): کارت های SD (سازگار با UHS-I و UHS-II) را پشتیبانی می کند

  شکاف 2 (بالایی): کارت های SD (سازگار با UHS-I) و Memory Stick PRO Duo را پشتیبانی می کند

 3. درپوش را ببندید.

راهنمایی

 • هنگامی که برای اولین بار از یک کارت حافظه با دوربین استفاده می کنید، توصیه می شود که کارت را برای عملکرد پایدارتر کارت حافظه روی دوربین فرمت کنید.
 • شما می توانید شکاف کارت حافظه برای ضبط را توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیم) - [تنظیمات رسانه ضبط] - [اولویت‌دهی رسانه ضبط] تغییر دهید.
 • برای ضبط کردن تصویر یکسان روی دو کارت حافظه در یک زمان یا برای مرتب کردن تصاویر ضبط شده روی دو شکاف کارت حافظه بر حسب نوع تصویر (تصویر ساکن/فیلم)، MENU - (تنظیم) - [تنظیمات رسانه ضبط] - [حالت ضبط] را انتخاب کنید.
 • هنگامی که فقط از یک کارت SD استفاده می کنید از شکاف 1 استفاده کنید.
 • هنگامی که از Memory Stick استفاده می کنید از شکاف 2 استفاده کنید. در این حالت، [اولویت‌دهی رسانه ضبط] را بر روی [شکاف 2‎‏] تعیین کنید.
 • یک Memory Stick را داخل شکاف 1 جای گذاری نکنید. این ممکن است باعث سوء عملکرد شود.

برای برداشتن کارت حافظه

درپوش کارت حافظه را باز کنید و مطمئن شوید که چراغ دسترسی (A) روشن نباشد، سپس کارت حافظه را برای برداشتن آن یک بار به آرامی به داخل فشار دهید.