ته

  1. شکاف جای گذاری باتری
  2. درپوش باتری
  3. سوراخ سرپیچ سه پایه

    از یک سه پایه با طول پیچ کوتاه تر از 5.5 میلی متر استفاده کنید. در غیر این صورت، شما نمی توانید به طور مطمئن دوربین را محکم کنید، و ممکن است به دوربین آسیب وارد شود.

  4. اهرم آزادسازی درپوش باتری