جلوه خلاق

به شما امکان می دهد پردازش دلخواه تصویر را تعیین کرده و به طور دقیق تباین، اشباع و وضوح را برای هر نوع تصویر تنظیم کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [جلوه خلاق].
 2. نوع دلخواه یا [کادر سبک] را با استفاده از طرف های بالا/پایین کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
 3. برای تنظیم (تباین)، (اشباع) و (وضوح)، مورد دلخواه را با استفاده از طرف های راست/چپ انتخاب نموده، و سپس مقدار را با استفاده از طرف های بالا/پایین انتخاب کنید.

 4. هنگام انتخاب کردن [کادر سبک]، با استفاده از طرف راست کلید گردان کنترل به طرف راست حرکت کرده، و سپس نوع دلخواه را انتخاب کنید.

  • شما می توانید همان نوع را با تنظیمات کمی متفاوت فرابخوانید.

  (A): نمایش داده شده فقط هنگامی که کادر نوع انتخاب شود

جزئیات مورد فهرست انتخاب

استاندارد:
برای تصویربرداری صحنه های گوناگون با درجه بندی غنی و رنگ های زیبا.
واضح:
اشباع و تباین برای تصویربرداری تصاویر جذاب از صحنه های رنگارنگ و سوژه هایی نظیر گل ها، سبزی بهاری، آسمان آبی، یا مناظر اقیانوس، تقویت می شوند.
ساده:
اشباع و وضوح برای تصویربرداری تصاویر در طیف های کنترل شده پایین آورده می شوند. این برای گرفتن جنس تصویری که قرار است با یک کامپیوتر تعدیل شود نیز مناسب است.
شفاف:
برای گرفتن تصاویر در طیف های شفاف با رنگ های زلال برجسته شده، مناسب برای گرفتن نور تابناک.
تیره:
برای تصویربرداری تصاویر با رنگ های ژرف و پرتراکم، مناسب برای به تصویر کشیدن حضور صلب سوژه.
کم رنگ:
برای تصویربرداری تصاویر با رنگ های روشن و ساده، مناسب برای به تصویر کشیدن یک محیط نور طراوت دهنده.
پرتره:
برای گرفتن پوست در یک طیف ملایم، که به طور ایده آل برای تصویربرداری چهره ها مناسب است.
منظره:
اشباع، تباین، و وضوح برای تصویربرداری منظره روشن و سرزنده تقویت می شوند. مناظر دوردست نیز بیشتر به چشم می آیند.
غروب آفتاب:
برای تصویربرداری قرمزی زیبای خورشید در حال غروب.
صحنه شب:
تباین برای بازسازی صحنه های شب پایین آورده می شود.
برگ پائیزی:
برای تصویربرداری صحنه های پاییزی، برجسته سازی واضح رنگ های قرمز و زرد برگ های در حال تغییر.
سیاه و سفید:
برای تصویربرداری تصاویر در تک طیف سیاه و سفید.
قرمز قهوه ای:
برای تصویربرداری در تک طیف قرمز قهوه ای.
ثبت کردن تنظیمات ترجیحی (کادر سبک):
شش کادر سبک (کادرهایی با شماره هایی در طرف چپ ()) را برای ثبت تنظیمات ترجیحی انتخاب کنید. سپس تنظیمات دلخواه را با استفاده از دکمه راست انتخاب کنید.
شما می توانید همان نوع را با تنظیمات کمی متفاوت فرابخوانید.

برای تعیین کردن [کنتراست]، [اشباع] و [وضوح]

[کنتراست]، [اشباع]، و [وضوح] را می توان برای هر نوع تصویر پیش تثبیت شده نظیر [استاندارد] و [منظره]، و برای هر [کادر سبک] که می توانید تنظیمات ترجیحی را بر آنها ثبت کنید، تنظیم نمود.

موردی که تعیین می شود را توسط فشار دادن طرف های راست/چپ کلید گردان کنترل انتخاب نموده، سپس مقدار را با استفاده از طرف های بالا/پایین کلید گردان کنترل تعیین کنید.

کنتراست:
هر چه مقدار بالاتری انتخاب شود، بر تفاوت بین نور و سایه بیشتر تأکید شده، و جلوه روی تصویر بزرگ تر است.
اشباع:
هر چه مقدار بالاتری انتخاب شود، رنگ روشن تر است. هنگامی که یک مقدار کمتر انتخاب شود، رنگ تصویر مهار و کنترل می شود.
وضوح:
وضوح را تنظیم می کند. هر چه مقدار بالاتری انتخاب شود، بر خط فاصل ها بیشتر تأکید شده، و هر چه مقدار کمتری انتخاب شود، خط فاصل ها ملایم تر می شوند.

نکته

 • [جلوه خلاق] در موقعیت های ذیل روی [استاندارد] ثابت می شود:
  • [خودکار هوشمند]
  • [جلوه تصویر] بر روی مورد دیگری به غیر از [خاموش] تعیین شود.
 • هنگامی که این عملکرد بر روی [سیاه و سفید] یا [قرمز قهوه ای] تعیین شود، [اشباع] را نمی توان تنظیم نمود.