اختصاص دادن عملکردهای اغلب مورد استفاده به دکمه ها (کلید سفارشی)

شما می توانید از عملکرد کلید سفارشی استفاده کنید تا عملکردهایی که به صورت پرتکرارترین استفاده می کنید را به کلیدهایی که به سادگی قابل به کارگیری می باشند اختصاص دهید. این به شما امکان می دهد از فرآیند انتخاب کردن موارد از MENU پرش کنید، به صورتی که بتوانید عملکردها را سریع تر فرابخوانید.

شما همچنین می توانید [عدم تنظیم] را به کلیدهای قابل به کارگیری آسان اختصاص دهید تا از عمل تصادفی جلوگیری کنید.


شما می توانید عملکردها را به صورت جداگانه به کلیدهای سفارشی برای حالت تصویربرداری تصویر ساکن ( کلید سفارشی)، حالت فیلم برداری ( کلید سفارشی)، و حالت پخش ( کلید سفارشی) اختصاص دهید.

 • عملکردهای قابل اختصاص دادن بسته به کلیدها تغییر می کنند.


شما می توانید عملکردها را به کلیدهای ذیل اختصاص دهید.

 1. دکمه AF-ON‎‏
 2. دکمه سفارشی 3‎‏
 3. دکمه سفارشی 2‎‏
 4. دکمه سفارشی 1‎‏
 5. عملکرد دکمه AEL‎‏
 6. عملکرد دکمه مرکزی
 7. کلید گردان کنترل /عملکرد دکمه چپ/عملکرد دکمه راست/دکمه پایین
 8. دکمه سفارشی 4‎‏
 9. دکمه مرکزی انتخابگر چند.
 10. دکمه Fn/‏


راهنمایی

 • شما می توانید توسط استفاده کردن از فهرست انتخاب عملکرد برای پیکربندی هر تنظیم به صورت مستقیم از دکمه Fn، به همراه کلیدهای سفارشی، عملکردها را سریع تر فرابخوانید. به عملکردهای مرتبط در زیر "عنوان مرتبط" در پایین این صفحه مراجعه کنید.


دستورالعمل ذیل برای اختصاص دادن عملکرد [‏‎AF چشم] به دکمه AEL می باشد.
 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی].
  • اگر می خواهید یک عملکرد را برای فراخوانی در حین فیلم برداری ها اختصاص دهید، [کلید سفارشی] را انتخاب کنید. اگر می خواهید یک عملکرد را برای فراخوانی در حین پخش تصاویر اختصاص دهید، [کلید سفارشی] را انتخاب کنید.
 2. با استفاده از طرف چپ/راست کلید گردان کنترل به صفحه [عقب1‎‏] حرکت کنید. سپس، [عملکرد دکمه AEL‎‏] را انتخاب نموده و مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
 3. طرف چپ/راست کلید گردان کنترل را فشار دهید تا عملکرد دلخواه نمایش داده شود. عملکرد دلخواه را با استفاده از بالا/پایین کلید گردان کنترل انتخاب نموده، و سپس مرکز را فشار دهید.
  برای مثال، [‏‎AF چشم] را انتخاب کنید.
  • اگر دکمه AEL را در حالت تصویربرداری تصویر ساکن فشار دهید و چشم هایی تشخیص داده شوند، [‏‎AF چشم] فعال خواهد شد، و دوربین روی چشم ها تمرکز خواهد کرد. در حالی که دکمه AEL را پایین نگه داشته اید تصاویر را بگیرید.

نکته

 • شما همچنین می توانید عملکردهای تصویربرداری را به دکمه نگه داشتن فوکوس روی لنز اختصاص دهید. اما، بعضی از لنز ها دارای یک دکمه نگه داشتن فوکوس نیستند.
 • اگر شما [پیروی از سفارشی ()‎‏] را با استفاده از [کلید سفارشی] به یک کلید سفارشی اختصاص دهید، اما این عملکردی باشد که در حالت فیلم برداری غیرقابل دسترس است مانند [کیفیت JPEG‎‏] یا [حالت فلاش]، عملکرد هنگامی که کلید را در حالت فیلم برداری فشار می دهید فراخوانده نخواهد شد.
 • اگر شما [پیروی سفارشی (/)‎‏] را با استفاده از [کلید سفارشی] به یک کلید سفارشی اختصاص دهید، دوربین هنگامی که کلید را در حالت پخش فشار می دهید به حالت تصویربرداری تغییر وضعیت خواهد داد و عملکرد اختصاص داده شده را فرا می خواند.