تنظیمات آهسته و سریع

شما می توانید لحظه ای که نمی توان آن را توسط چشم غیر مسلح شکار کرد را ضبط کنید (ضبط کردن حرکت آهسته)، یا یک پدیده طولانی مدت را در داخل یک فیلم فشرده شده ضبط کنید (ضبط کردن حرکت تند). برای مثال، شما می توانید یک صحنه ورزش های پرتحرک، هنگامی که یک پرنده شروع به پرواز می کند، یک گل می شکفد، و یک نمای تغییر یابنده از ابرها یا یک آسمان پرستاره را ضبط کنید. صدا ضبط نخواهد شد.

 1. کلید چرخان حالت را بر روی (حرکت آهسته و سریع) تعیین کنید.
 2. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [حالت نوردهی] را انتخاب کرده - و تنظیم دلخواه حرکت آهسته/حرکت سریع را انتخاب کنید ( ‏‎ خودکار برنامه، ‏‎ اولویت دیافراگم، ‏‎ اولویت شاتر، یا ‏‎ نوردهی دستی).
 3. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیمات آهسته و سریع] را انتخاب کرده و تنظیمات دلخواه برای [تنظیم ضبط] و [سرعت فریم] را انتخاب کنید.
 4. دکمه MOVIE (فیلم) را برای شروع ضبط کردن فشار دهید.
  • دکمه MOVIE را برای توقف ضبط کردن دوباره فشار دهید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تنظیم ضبط:
سرعت فریم فیلم را انتخاب می کند.
سرعت فریم:
سرعت فریم تصویربرداری را انتخاب می کند.

سرعت پخش

سرعت پخش به صورت زیر بسته به [تنظیم ضبط] و [سرعت فریم] اختصاص داده شده تغییر خواهد کرد.

هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی NTSC تعیین شود

سرعت فریم تنظیم ضبط
‏‎24p‎‏ ‏‎30p‎‏ ‏‎60p‎‏
‏‎120fps‎‏ 5 بار آهسته تر 4 بار آهسته تر -
‏‎60fps‎‏ 2.5 بار آهسته تر 2 بار آهسته تر سرعت پخش عادی
‏‎30fps‎‏ 1.25 بار آهسته تر سرعت پخش عادی 2 بار سریع
‏‎15fps‎‏ 1.6 بار سریع 2 بار سریع 4 بار سریع
‏‎8fps‎‏ 3 بار سریع 3.75 بار سریع 7.5 بار سریع
‏‎4fps‎‏ 6 بار سریع 7.5 بار سریع 15 بار سریع
‏‎2fps‎‏ 12 بار سریع 15 بار سریع 30 بار سریع
‏‎1fps‎‏ 24 بار سریع 30 بار سریع 60 بار سریع

هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی PAL تعیین شود

سرعت فریم تنظیم ضبط
‏‎25p‎‏ ‏‎50p‎‏
‏‎100fps‎‏ 4 بار آهسته تر -
‏‎50fps‎‏ 2 بار آهسته تر سرعت پخش عادی
‏‎25fps‎‏ سرعت پخش عادی 2 بار سریع
‏‎12fps‎‏ 2.08 بار سریع 4.16 بار سریع
‏‎6fps‎‏ 4.16 بار سریع 8.3 بار سریع
‏‎3fps‎‏ 8.3 بار سریع 16.6 بار سریع
‏‎2fps‎‏ 12.5 بار سریع 25 بار سریع
‏‎1fps‎‏ 25 بار سریع 50 بار سریع
 • هنگامی که [سرعت فریم] بر روی [‏‎120fps‎‏]/[‏‎100fps‎‏] تعیین شود، شما نمی توانید [تنظیم ضبط] را بر روی [‏‎60p‎‏]/[‏‎50p‎‏] انتخاب کنید.

نکته

 • در ضبط کردن حرکت آهسته، سرعت شاتر سریع تر شده و ممکن است شما قادر نباشید نوردهی مناسب را به دست آورید. اگر این اتفاق می افتد، مقدار گشادگی دیافراگم را کاهش داده یا حساسیت ISO را به یک مقدار بالاتر تنظیم کنید.
 • برای تخمینی از زمان قابل ضبط، به "زمان های قابل ضبط فیلم" مراجعه کنید.
 • سرعت بیت یک فیلم ضبط شده بسته به تنظیمات برای [سرعت فریم] و [تنظیم ضبط] تغییر می کند.
 • فیلم در فرمت XAVC S HD ضبط خواهد شد.
 • در خلال ضبط حرکت آهسته/حرکت سریع، عملکردهای ذیل قابل دسترس نیستند.
  • [‏‎TC Run‎‏] در زیر [تنظیمات TC/UB‎‏]
  • [خروجی TC‎‏] در زیر [تنظیمات HDMI‎‏]
  • [انتخاب خروج 4K‎‏]