فرمت های ضبط فیلم

فرمت های ضبط فیلم ذیل با این دوربین قابل دسترس هستند.

XAVC S چیست ؟

فیلم ها را توسط تبدیل کردن آنها به فیلم های MP4 با استفاده از MPEG-4 AVC/H.264codec در وضوح بالا نظیر 4K ضبط می کند. MPEG-4 AVC/H.264 قادر به فشرده کردن تصاویر با کارآیی بالا است. شما می توانید تصاویر با کیفیت بالا را در حین کاهش مقدار داده ها ضبط کنید.

فرمت ضبط کردن XAVC S/AVCHD

XAVC S 4K:
سرعت بیت: حدود 100 مگابیت بر ثانیه یا حدود 60 مگابیت بر ثانیه
فیلم ها را در وضوح 4K ضبط می کند (‎3840×2160‎).
XAVC S HD:
سرعت بیت: حدود 100 مگابیت بر ثانیه، حدود 60 مگابیت بر ثانیه، حدود 50 مگابیت بر ثانیه، حدود 25 مگابیت بر ثانیه، یا حدود 16 مگابیت بر ثانیه
فیلم ها را با مقادیر بزرگ تری از داده ها در کیفیت سرزنده تری نسبت به AVCHD ضبط می کند.
AVCHD:
سرعت بیت: حدود 24 مگابیت بر ثانیه (حداکثر) یا حدود 17 مگابیت بر ثانیه (میانگین)
فرمت AVCHD درجه بالایی از سازگاری را با وسیله های ذخیره به غیر از کامپیوترها دارد.
  • سرعت بیت مقدار داده های پردازش شده در طی یک دوره زمانی معین است.