در مورد تمیز کردن

تمیز کردن لنز

  • از یک محلول تمیز کننده حاوی حلال های آلی، نظیر تینر، یا بنزین استفاده نکنید.
  • هنگام تمیز کردن سطح لنز، غبار را با یک دمنده موجود به صورت تجاری بزدایید. در مورد غباری که به سطح چسبیده است، آن را با یک پارچه نرم یا دستمال کاغذی کمی مرطوب شده با محلول تمیزکننده لنز بزدایید. پاک کردن را با یک الگوی حلزونی از مرکز به سمت خارج انجام دهید. محلول تمیزکننده لنز را به صورت مستقیم روی سطح لنز نپاشید.

تمیز کردن بدنه دوربین

قسمت هایی از محصول داخل پایه لنز، نظیر یک محل اتصال سیگنال لنز را لمس نکنید. برای تمیز کردن داخل پایه لنز، از یک دمنده موجود به صورت تجاری* برای به بیرون دمیدن هر گونه غبار استفاده کنید.

* از یک دمنده نوع پاششی استفاده نکنید زیرا انجام این کار ممکن است باعث یک سوء عملکرد شود.

تمیز کردن سطح محصول

سطح محصول را با یک پارچه نرم که کمی با آب مرطوب شده است تمیز کنید، سپس سطح را با یک پارچه خشک پاک کنید. برای جلوگیری از آسیبب به پرداخت یا پوشش:

  • محصول را در معرض فرآورده های شیمیایی نظیر تینر، بنزین، الکل، پارچه های مستعمل، دفع کننده حشره، ضد آفتاب یا حشره کش قرار ندهید.
  • با دست خود هنگامی که با هر یک از مواد فوق آغشته است محصول را لمس نکنید.
  • محصول را برای مدتی طولانی در تماس با لاستیک یا وینیل باقی نگذارید.

تمیز کردن مونیتور

  • اگر مونیتور را با استفاده از دستمال کاغذی، غیره به طور محکم پاک کنید، پوشش ممکن است خراشیده شود.
  • اگر مونیتور با اثرات انگشت یا غبار کثیف شود، به آرامی غبار را از سطح بزدایید، و سپس مونیتور را با استفاده از پارچه نرم، غیره تمیز کنید.