‏‎APS-C/Super 35mm‎‏

تعیین می کند آیا در اندازه معادل APS-C برای تصاویر ساکن و در اندازه معادل Super 35mm برای فیلم ها ضبط کند. اگر [روشن] یا [خودکار] را انتخاب کنید، می توانید از لنز اختصاصی اندازه APS-C روی این محصول استفاده کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [‏‎APS-C/Super 35mm‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
در اندازه معادل APS-C یا اندازه معادل Super 35mm ضبط می کند.
خودکار:
محدوده گرفتن را بسته به لنز به طور خودکار تعیین می کند.
خاموش:
همیشه تصاویر حسگر تصویر فریم کامل 35 میلی متری را می گیرد.

نکته

  • هنگامی که یک لنز سازگار با APS-C را وصل می کنید و [‏‎APS-C/Super 35mm‎‏] را بر روی [خاموش] تعیین کنید، ممکن است نتایج دلخواه تصویربرداری را به دست نیاورید.
  • هنگامی که [‏‎APS-C/Super 35mm‎‏] را بر روی [روشن] تعیین می کنید، زاویه دید همانند زاویه هنگام تصویربرداری با یک حسگر تصویر اندازه APS-C خواهد بود.