تنظیم ضبط (فیلم)

سرعت فریم و سرعت بیت برای ضبط کردن فیلم را انتخاب می کند.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیم ضبط] - تنظیم دلخواه.
  • هر چه سرعت بیت بالاتر باشد، کیفیت تصویر بالاتر است.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎XAVC S 4K‎‏] تعیین شود

تنظیم ضبط نرخ بیت توصیف
‏‎30p 100M‎‏/‏‎25p 100M‎‏ در حدود 100 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 2160×3840 (30p/25p) ضبط می کند.
‏‎30p 60M‎‏/‏‎25p 60M‎‏ در حدود 60 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 2160×3840 (30p/25p) ضبط می کند.
‏‎24p 100M‎‏ * در حدود 100 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 2160×3840 (24p) ضبط می کند.
‏‎24p 60M‎‏ * در حدود 60 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 2160×3840 (24p) ضبط می کند.

*فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی NTSC تعیین شود

هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎XAVC S HD‎‏] تعیین شود

تنظیم ضبط نرخ بیت توصیف
‏‎60p 50M‎‏/‏‎50p 50M‎‏ در حدود 50 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 1080×1920 (60p/50p) ضبط می کند.
‏‎60p 25M‎‏/‏‎50p 25M‎‏ در حدود 25 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 1080×1920 (60p/50p) ضبط می کند.
‏‎30p 50M‎‏/‏‎25p 50M‎‏ در حدود 50 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 1080×1920 (30p/25p) ضبط می کند.
‏‎30p 16M‎‏/‏‎25p 16M‎‏ در حدود 16 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 1080×1920 (30p/25p) ضبط می کند.
‏‎24p 50M‎‏ * در حدود 50 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 1080×1920 (24p) ضبط می کند.
‏‎120p 100M‎‏/‏‎100p 100M‎‏ در حدود 100 مگابیت بر ثانیه فیلم های سرعت بالا را در 1080×1920 (120p/100p) ضبط می کند. شما می توانید فیلم ها را در 120 فریم بر ثانیه یا 100 فریم بر ثانیه ضبط کنید.
 • شما می توانید فیلم های حرکت آهسته هموارتری را توسط استفاده از وسیله های ویرایش سازگار ایجاد کنید.
‏‎120p 60M‎‏/‏‎100p 60M‎‏ در حدود 60 مگابیت بر ثانیه فیلم های سرعت بالا را در 1080×1920 (120p/100p) ضبط می کند. شما می توانید فیلم ها را در 120 فریم بر ثانیه یا 100 فریم بر ثانیه ضبط کنید.
 • شما می توانید فیلم های حرکت آهسته هموارتری را توسط استفاده از وسیله های ویرایش سازگار ایجاد کنید.

*فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی NTSC تعیین شود

هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎AVCHD‎‏] تعیین شود

تنظیم ضبط نرخ بیت توصیف
‏‎60i 24M(FX)‎‏/‏‎50i 24M(FX)‎‏ حداکثر 24 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 1080×1920 (60i/50i) ضبط می کند.
‏‎60i 17M(FH)‎‏/‏‎50i 17M(FH)‎‏ به طور متوسط در حدود 17 مگابیت بر ثانیه فیلم ها را در 1080×1920 (60i/50i) ضبط می کند.

نکته

 • ایجاد کردن یک دیسک ضبط AVCHD از فیلم هایی که با [‏‎60i 24M(FX)‎‏]/[‏‎50i 24M(FX)‎‏] به عنوان [تنظیم ضبط] ضبط شده باشند زمان زیادی می برد زیرا کیفیت تصویر فیلم ها تبدیل می شود. اگر می خواهید فیلم ها را بدون تبدیل کردن آنها ذخیره کنید، از یک دیسک Blu-ray استفاده کنید.
 • [120p]/[100p] را نمی توان برای تنظیمات ذیل انتخاب نمود.
  • [خودکار هوشمند]
 • در تصویربرداری فریم کامل، زاویه دید تحت شرایط ذیل محدودتر خواهد بود:
  • هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎XAVC S 4K‎‏] تعیین شود و [تنظیم ضبط] بر روی [30p] تعیین شود