دمای خاموشی خودکار

دمای دوربین که در آن دوربین در حین تصویربرداری به طور خودکار خاموش می شود را تعیین می کند. هنگامی که بر روی [زیاد] تعیین شود، شما می توانید حتی هنگامی که دمای دوربین داغ تر از معمول شده است نیز به تصویربرداری ادامه دهید.

  1. MENU - (تنظیم) - [دمای خاموشی خودکار] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

استاندارد:
دمای استاندارد برای خاموش شدن دوربین را تعیین می کند.
زیاد:
دمایی که در آن دوربین خاموش می شود را بر روی بالاتر از [استاندارد] تعیین می کند.

نکات هنگامی که [دمای خاموشی خودکار] بر روی [زیاد] تعیین شود

  • در حالی که دوربین را در دست خود نگه داشته اید تصویربرداری نکنید. از یک سه پایه استفاده کنید.
  • استفاده کردن از دوربین برای یک دوره طولانی از زمان در حالی که در دست شما نگه داشته شده ممکن است باعث سوختگی با دمای پایین شود.

زمان ضبط کردن پیوسته برای فیلم ها هنگامی که [دمای خاموشی خودکار] بر روی [زیاد] تعیین شود

مدت زمان قابل دسترس برای ضبط پیوسته فیلم هنگامی که دوربین بعد از این که برای مدتی خاموش بوده است با تنظیمات پیش فرض شروع به ضبط می کند به صورت ذیل می باشد. مقادیر ذیل زمان پیوسته از هنگامی که دوربین شروع به ضبط می کند تا زمانی که دوربین ضبط کردن را متوقف می کند را مشخص می کنند.

دمای محیط: 20 درجه سانتی گراد
زمان ضبط کردن پیوسته برای فیلم ها (HD): در حدود 29 دقیقه
زمان ضبط کردن پیوسته برای فیلم ها (4K): در حدود 29 دقیقه
دمای محیط: 30 درجه سانتی گراد
زمان ضبط کردن پیوسته برای فیلم ها (HD): در حدود 29 دقیقه
زمان ضبط کردن پیوسته برای فیلم ها (4K): در حدود 29 دقیقه
دمای محیط: 40 درجه سانتی گراد
زمان ضبط کردن پیوسته برای فیلم ها (HD): در حدود 29 دقیقه
زمان ضبط کردن پیوسته برای فیلم ها (4K): در حدود 29 دقیقه

HD:‏ XAVC S HD ‏(60p 50M/50p 50M، هنگامی که دوربین از طریق Wi-Fi وصل نشده است)

4K:‏ XAVC S 4K ‏(24p 60M/25p 60M، هنگامی که دوربین از طریق Wi-Fi وصل نشده است)

نکته

  • حتی در صورتی که [دمای خاموشی خودکار] بر روی [زیاد] تعیین شود، ممکن است بسته به شرایط یا دمای دوربین، زمان قابل ضبط برای فیلم ها تغییر نکند.