عیب یابی

اگر با محصول به مسئله ای برخورد نمودید، راه حل های ذیل را امتحان کنید.

  1. بسته باتری را برداشته، برای حدود یک دقیقه منتظر بمانید، بسته باتری را دوباره جای گذاری کرده، سپس دوربین را روشن کنید.
  2. تنظیمات را بازآغازسازی کنید.
  3. با فروشنده یا سرویس تعمیر مجاز محلی خود مشورت نمایید. اطلاعات اضافی در مورد این محصول و پاسخ ها به پرسش های اغلب پرسیده شده را می توان در سایت اینترنتی پشتیبانی از مشتری ما یافت.
    http://www.sony.net/